Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:10

10Įdèe whaà-le ekò k'àowocho Faraoh edecheekeè gots'ǫ̀ wınà-le ı̨lè. Eyıt'à sı̨ eyıts'ǫ bò xàeht'èe elı̨ı̨ sìı eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo wekǫ̀ gocho godaàtǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index