Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:12

12Ekǫ Hebrew got'ı̨į̀ ts'ǫ cheko goxè ekǫ wedaàtǫ ı̨lè. Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo gha eghàlaeda ı̨lè. Ayìı ghǫ nàwìtee sìı wets'ǫ̀ hats'edı t'à į̀łah gogha yek'ayawhehtı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index