Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:17

17Eyıt'à k'àowocho Faraoh Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Dıı hanì nàwhıhtı̨: Dehcho Naıl gà nàhwho là,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index