Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:20

20Ejıe gıkwǫ̀ whìle xè gıatıgòdlìı sìı ejıe łek'àa t'akwełǫ̀ǫ̀ tekàgı̨ı̨dee sìı kageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index