Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:21

21Ejıe łek'àa kageèhde kò łegek'à agejà-le, gıkwǫ̀ whìle agį̀į̀łı̨ t'à. Eyı tł'axǫǫ̀ ts'ııhwho.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index