Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:25

25Eyıt'à Joseph k'àowocho ts'ǫ̀ hadı, “Nàekeè nàwheętı̨ı̨ sìı ełèht'e hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ ayìı dàele ha sìı k'àowocho ts'ǫ̀ wègoèht'į̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index