Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:26

26Eyı ejıe nezı̨ı̨ łǫ̀hdı̨ sìı łǫ̀hdı̨ xo hǫt'e, eyıts'ǫ tł'olàkwì nezı̨ı̨ łǫ̀hdı̨, eyı sı łǫ̀hdı̨ xo hǫt'e. Eyı nàekeè nàwheętı̨ı̨ sìı ełèht'e lanì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index