Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:27

27Eyıts'ǫ ejıe gıkwǫ̀ whìle xè gıatıgòdlìı nǫǫde tekàgı̨ı̨dee sìı łǫ̀hdı̨ xo hǫt'e, eyıts'ǫ tł'olàkwì nı̨hts'ı whekǫ̀ǫ t'à whegǫǫ, eyı sı łǫ̀hdı̨ xo hǫt'e. Łǫ̀hdı̨ xo t'à bò whìle agode gha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index