Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:29

29Egypt nèk'e hazǫǫ̀ łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ dèè k'e deɂǫ̀ǫ̀ t'asìı łǫ dehsheè agode ha,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index