Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:31

31Łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ sıì bò whìle agode ha t'à jǫ nèk'e t'akwe dànì deɂǫ̀ǫ̀ bò łǫ t'à hoı̨zı̨ ı̨lèe sìı gınadì ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index