Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:37

37Joseph dàdıı sìı k'àowocho Faraoh eyıts'ǫ wecheekeèdeè hazǫǫ̀ gıgha nezı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index