Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:48

48Egypt nèk'e łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ deɂǫ̀ǫ̀ t'asìı łǫ dehshe ekò Joseph t'asìı dehshee hazǫǫ̀ nàgehtsį̀ gà kǫ̀godeè xehkǫ̀ gòlaa sìı wek'èhodì ayį̀į̀là. Kǫ̀godeè gòlaa hazǫǫ̀ wemǫǫ̀ t'asìı dèhshǫǫ sìı xehkǫ̀ whelaà ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index