Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:50

50Bò whìle agòjà kwe Joseph wets'èkeè Asenat yeza nàke nìı̨la. (Asenat yahtıı-kǫ̀ gocho On gha yahtıı Potıfera wetì ı̨lè.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index