Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:55

55Egypt nèk'e dǫ gıgha bò whìle agodaade t'à k'àowocho Faraoh t'asìı goghàedı ha gıghǫnàdaetì. Eyıt'à k'àowocho Faraoh dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Joseph wets'ǫ̀ aahde, dànaxèhdıı sìı haahłe,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index