Search form

Dànì Kèhoį̀wo 41:7

7Tł'olàkwì detǫ-le łǫ̀hdı̨ sìı tł'olàkwì nezı̨ı̨ łǫ̀hdı̨ kageèhde. K'àowocho Faraoh ts'ı̨ı̨wo ekò nàte at'ı̨ nǫǫ̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index