Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:10

10Eyıt'à hagıìhdı, “K'àowo, necheekeè ats'ı̨ı̨t'e ne, tł'olà nàts'eehdì gha jǫ nèts'ı̨ı̨de hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index