Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:13

13Hanìkò hagedı, “Dǫ ı̨łè gots'ǫ ełechı hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke ats'ı̨ı̨t'e, eyı dǫ sìı Kanan nèk'e nàde hǫt'e. Gochı nǫǫdea sìı dıì gotà gà wheda, eyıts'ǫ gochı ı̨łè t'aa ełaı̨wo,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index