Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:15

15Dıı hanì naxeehdzà ha ne: K'àowocho Faraoh wedahxà dıı hanaxèehsı̨: Naxıchı nǫǫdea jǫ nììtła lenǫsıı jǫ gots'ǫǫ̀ naahdè ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index