Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:17

17Eyıt'à taı dzęę̀ gots'ǫ̀ gıdanìı̨laà agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index