Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:19

19Ehkw'ı goahdee dǫǫ̀ aaht'e nı̨dè, naxıts'ǫ dǫ ı̨łè jǫ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ aìdaà aweahłe gà naxı̨ hazǫǫ̀ naxıkǫ̀ ts'ǫ̀ naahdè. Naxèot'ı̨ bò dę geèhkw'ee sìı gıts'ǫ̀ tł'olà naahwha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index