Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:20

20Hanìkò naxıchı nǫǫdea sìı sets'ǫ̀ nìahtè ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè ehkw'ı goahde wek'èehsǫ ha, eyıts'ǫ ełaahde ha-le,” Joseph gòhdı. Eyıt'à hagejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index