Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:22

22Ruben gots'ǫ̀ hadı, “Eyı cheko wets'ǫ̀ hoìla hoahtsı̨-le naxèehsı̨ ı̨lè, hanìkò aàhkw'ǫ ha dahwhǫ-le ı̨lè! Wedoò k'èxa dıì nàgoekwa hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index