Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:24

24Joseph wegha dìì agòjà t'à ets'èɂǫ̀naɂa gà ı̨tsè, eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ gots'ǫ̀ gode. Sımeyon goghǫ negıìchì gà gonadąą̀ dawetł'ı̨į̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index