Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:26

26wı̨ı̨de ɂǫhchì edetłı̨tsoa k'e dageèwa gà nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index