Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:27

27To geetè ha nègı̨ı̨de ekò ı̨łè edetłı̨tsoa ghàɂeedı ha edeɂǫhchì ts'ǫdaà xàı̨wa. Ekòet'ıì wets'ǫdaà wets'ǫ satsǫ̀ą degoo whela nǫǫ̀ yaɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index