Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:3

3Eyıt'à Joseph wı̨ı̨de hoònǫ tł'olà nàgehdı ha Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index