Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:34

34Hanìkò naxıchı nǫǫdea sets'ǫ̀ nìahtè, hanì-ı̨dè nàeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e-le hanìkò dǫ ehkw'ı agı̨ı̨wǫǫ dǫǫ̀ aaht'e wek'èehsǫ ha. Hanì-ı̨dè naxıchı naxıghǫ̀ehte ha, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè gonèk'e t'asìı nàahdì ha dìì-le,’ gòhdı,” Jacob ts'ǫ̀ hagedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index