Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:35

35Edeɂǫhchì yìı xàgı̨ı̨wa ekò hazǫǫ̀ ełèht'eè gıts'ǫ satsǫ̀ą degoo yìwòa sìı gıɂǫhchì yìı whela nǫǫ̀. Ededı̨ eyıts'ǫ gıtà sǫǫ̀mba yìwòa gıaɂı̨ ekò geejı̨į̀ agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index