Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:38

38Hanìkò Jacob hadı, “Seza nǫǫdea Egypt nèk'e ts'ǫ̀ naxıxè ade ha-le. Wı̨ı̨de ełaı̨wo ne xè ededı̨ zǫ sexè eda hǫt'e. Ekǫ naahdè t'à t'asajà nı̨dè sekwìghàagaà xè sekw'ǫǫ̀ nìtį̀ gots'ǫ̀ sedzeè nànııtì aseahłe ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index