Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:6

6Ekò k'e Joseph Egypt nèk'e gha k'àowo elı̨ t'à dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ tł'olà weghǫ nàedì. Eyıt'à Joseph wı̨ı̨de eyı nègı̨ı̨de ekò gınì dèè xèedì ts'ǫ̀ gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index