Search form

Dànì Kèhoį̀wo 42:9

9Dànì goghǫ nàwhetı̨ı̨ sìı yenadì. Gots'ǫ̀ hadı, “Nàahɂį̀ı̨-dǫǫ̀ aaht'e! Gonèk'e kexots'ııhdı-le sìı wegòahɂà ha dahwhǫ t'à jǫ nìahde ne,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index