Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:1

Joseph weza k'achı̨ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geède

1Ekò k'e eyı nèk'e ı̨łaà sıì bò whìle ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index