Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:12

12Satsǫ̀ą degoo nàke ts'ǫ̀ deɂǫ̀atłǫ edexè aahłe, satsǫ̀ą degoo naxıɂǫhchì yìı nagı̨ı̨waa sìı gıghǫahwha ha ne t'à. Edahxǫ ekǫ-le agį̀į̀là tahkò.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index