Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:14

14Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı eyı k'àowo etenaxeèhɂı̨į̀ ayııle welè. Hanì-ı̨dè naxıchı ı̨łè aìdaa sìı eyıts'ǫ naxıchı Benjamın naxıxè ek'èt'à nageedè agole welì. Ekò sı̨ sìı seza seghǫ gıwhìle nı̨dè hawet'è,” Israel gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index