Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:17

17Joseph weyatıì k'e Israel weza Joseph wekǫ̀ ts'ǫ̀ goòwa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index