Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:20

20Hagıìhdı, “K'àowo, tł'olà nats'eehdì ha t'akwełǫ̀ǫ̀ jǫ nàts'edè ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index