Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:21

21Hanìkò to ts'eetè ha nèts'ı̨ı̨de ekò goɂǫhchì ts'ǫdaà xàts'ı̨ı̨wa là hazǫǫ̀ gotaàt'eè gots'ǫ satsǫ̀ą degoo goɂǫhchì yìı whela nǫǫ̀. Eyıt'à edexè jǫ nàts'ı̨ı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index