Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:25

25Dzętanı Joseph xè shègezhe ha ghǫ gıìkw'o t'à t'asìı gıghàle ha sìı sınìgı̨ı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index