Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:30

30Joseph edechı eɂı̨ t'à wegha dìì agòjà. Dǫ godaà etse ha nıwǫ-le t'à ı̨whąą̀ xàèhtła, ets'èɂǫ̀ǫnèe whatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ekǫ ı̨tsè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index