Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:31

31Edınì k'enaı̨htso tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ xàèhtła, nàtsoò adììdlà gà edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Goghàɂaahdı,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index