Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:33

33Ełechıke dàtłǫ gıghoò ghàà, łǫ̀ǫ̀ t'akwe wegǫ̀hłı̨ gots'ǫ nǫǫde wegǫ̀hłı̨ ts'ǫ̀, Joseph wenadąą̀ ełek'èdaà geèhkw'eè agogį̀į̀là. Sıì gıgha enıìyah t'à ełeghàgeeda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index