Search form

Dànì Kèhoį̀wo 43:6

6Israel hagòhdı, “Hoìla seghàahɂǫ hǫt'e. Ayìı ha eyı k'àowo ı̨łaà naxıchı ı̨łè gǫ̀hłı̨ wèahdı nǫǫ̀?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index