Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:1

Sǫǫ̀mba degoo lıbò Benjamın weɂǫhchì yìı wheɂǫ

1Joseph dǫ yegha kǫ̀-k'èdìı elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ hadı, “Dǫzhìı gıɂǫhchì yìı tł'olà dàgoòɂǫǫ̀ aąle, t'aàtłǫ nageewa ha dìì-le sìı ts'ǫ̀, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ gıtaàt'eè gısǫǫ̀mbaà degoo gıɂǫhchì wets'ǫdaà nìı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index