Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:21

21“Eyıt'à dıı hagòı̨dı ı̨lè, ‘Sets'ǫ̀ nèweahchı, hanì-ı̨dè sı̨ xàè weehɂį̀ ha,’ gòı̨dı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index