Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:25

25“Sìghaı̨waà hoòwo tł'axǫǫ̀ gotà gots'ǫ̀ hadı, ‘Ekǫ ts'ǫ̀ anaahde gà k'achı̨ tł'olà naahdì,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index