Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:26

26Hanìkò hawèts'edı, ‘Ekǫ nǫǫ̀ts'edè ha dìì. Gochı nǫǫdea goxè ajà nı̨dè zǫ ekǫ nàts'edè ha. Goxè at'ı̨ lenǫsıı eyı k'àowo wets'eɂį̀ ha dìì,’ wèts'edı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index