Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:27

27“K'àowo, setà gots'ǫ̀ hadı, ‘Sets'èkeè seza nàke segha nìı̨la ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index