Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:29

29Dıı seza nǫǫdea seghǫ neàhchı t'à wets'ǫ̀ hoìla agòjà nı̨dè, sedzeè nànııtì t'à sekwìghàagaà xè dèè goyìı seahtè ha,’ gotà hagòhdı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index