Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:3

3K'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì ełechıke edetłı̨tsoa t'à nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index