Search form

Dànì Kèhoį̀wo 44:33

33“Sets'ǫ k'àowo, eyı cheko wetł'axǫǫ̀ sı̨ negha eghàlaedaa-dǫǫ̀ ehłı̨ gha jǫ wehdà. Eyı cheko edı̨ı̨de xè naetłaà awı̨ı̨le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index